Colofon


Uitgeverij
Junior Media b.v.

Hoofdredactie
Tjitske Smeenge


Redactie
Pieke Hoek
Eva de Rond

Esther van Scherrenburg
Sarah Kuypers
Fiona Soomer


Uitgever
Maas van Drie

Voor meer informatie over KIDS fashion mag en advertentiemogelijkheden, neem contact met ons op!

Copyright 2019.
KIDS fashion mag is een uitgave van Junior Media b.v.. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.