Colofon


Uitgeverij
Junior Media b.v.

Hoofdredactie
Claire van Bavel

Redactie
Pieke Hoek
Tjitske Smeenge
Eva de Rond


Fotografie

Studio 206 fotografie & video


Uitgever
Maas van Drie

Voor meer informatie over KIDS fashion mag en advertentiemogelijkheden, neem contact met ons op!

Copyright 2018.
KIDS fashion mag is een uitgave van Junior Media b.v.. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.